William Gibson: Neuromancer

Xtreme #1 (31-JAN-1996)

Autor: William Gibson
Názov: Neuromancer
Rok: 1992 (prvýkrát uverejnený 1984)

"Neuromancer ... Ulička do zeme mŕtvych. V ktorej si ty, priateľ môj... Neuro ako nervy, strieborné cesty. Romancer. Necromancer. Vyvolávam mŕtvych.

Ale nie, priateľ môj," chlapec zatancoval, hnedé nohy sa borili do piesku,
"Ja som smrť a jej zem." Neuromancer bol prelom. Nikdy predtým sa nepodarilo zobraziť svet budúcnosti tak reálne. Gibson odhalil ako prvý závoj kybernetickej vízie ľudstva, kde človek už nie je len pánom všetkého na zemi, lež tvorcom ďalších rozmerov, ktoré ohrozujú jeho prapôvodnú identitu, pretože je neschopný držať krok s technológiou ním objavenou. Stvorení prírodou sme prekročili hranice poznania, bez toho aby sme poznali sami seba.

A tento mechanizmus sa bráni, podporuje svoje dietko v objavovaní princípov samozničenia, necháva ho vnikať do svetov-matríc, ktoré mali byť pred ním pôvodne naveky uzavreté, v nádeji že spozná chybu a oddá sa radosti tisícročiami zaznávaného pozemského života. Márne, snažiac sa uniknúť vidine smrti, vnárame sa do nových a nových vražedných dobrodružstiev, ktoré už neohrozujú iba jedincov, ale spoločnosť samú. Bŕŕŕ. Prach si a na prach sa obrátiš.

Na začiatku sa zoznámime s hlavnou postavou, bývalým najlepším počítačovým kovbojom Caseom. Úplne na dne chradne dňom a nocou v alkoholovom delíriu, stáva sa troskou, potom čo bol chemickou cestou oddelený od kybepriestoru. Svojho času mu nebolo rovného. Nik nevedel vytvoriť programy, ktoré by tak úspešne prerážali cez obranu najodolnejších počítačových systémov. Cracker budúcnosti pracuje v iných podmienkach ako tí dnešní. Kto videl film Trávnikár (Lawnmoner Man) vie o čom je reč. Počítačovi kovboji na to idú on-line, čiže priamo. Po napojení senzorických zariadení sa oddeľuje duša od tela a počítačový kovboj sám riadi program, pomáha mu prekonávať nástrahy kyberpriestoru, aby sa napokon dostal k vytúženým utajovaným dátam.

Sú najlepšie platenými zločincami na svete, avšak svojím mecenášom prinášajú najväčšie zisky, ktoré sú často finančne nevyčísliteľné. Po čase napadne každého kovboja si časť ziskov privlastniť. Cena za odhalenie je však vysoká, neplatí sa smrťou, ale odstavením previnilca od kyberpriestoru. Keďže podľa autora je kyberpriestor sám osebe najväčšou drogou v dejinách ľudstva, ľudia nemajúci k nemu prístup sa stávajú chodiacimi troskami, umierajúcimi v záchvatoch bolestí a žiaľu. A Case to šťastie nemal, no niektorí ľudia majú stále záujem o služby človeka, ktorý porušil nepísané zákony obchodu.

Dej románu je jednoduchý, sám osebe by nemal šancu na úspech, stavia na tvrdej americkej škole tvorcov detektívok (McDonalda, Chandlera). Ozvláštňuje ho zasadením do blízkej budúcnosti ako aj jej detailným popisom. V Gibsonovom svete vládnu priemyselné konglomeráty (Fuji Electronic Company, Tokio Bay) na spôsob japonskej Jakuzy, štáty a národy sú dávno stratenými pojmami (s čím plne súhlasím, pretože už dnes riadia niektoré štáty najsilnejšie čiboly prerastajúce v nadnárodné mastodonty, ktorým je zatiaľ jednoduchšie ovládať ľudí pomocou vyvolávania národnostných, či rasovo-náboženských konfliktov). Postavy hovoria rečou ulíc a keď k tomu pridáte počítačový slang, je Neuromancer pre deväť desatín populácie nečitateľný. LED: likvidácia elektronických defenzív

Nemožno obísť skvelý český preklad Ondřeje Neffa, ktorým siahol na dno svojich tvorivých schopností a 'napísal' tak doposiaľ svoju najlepšiu prácu. So cťou sa popasoval s anglickými slovnými spojeniami, ktoré tak kus po kúsku ubíjajú slovanské jazyky. No a keď si po čase zvyknite na množstvo roztodivných kyborgov (normálneho človeka v texte ani nehľadajte) s kamerou v oku, oceľovými nechtami prerezávujúcimi všetko živé alebo nápojmi zvyšujúcimi rýchlosť pohybu, ste na najlepšej ceste stať sa súčasťou predvoja prorokujúceho nástup VR v budúcom storočí. Praktické využitie Virtuálnej Reality, o tom to celé je!

Spyros