Panzer General

Xtreme #2 (31-APR-1996)

Autor: Strategic Simulations, Inc.
Názov: Panzer General
Rok: 1995

PREDSLOV

Panzer General (PG) je prvou strategickou simuláciou zo série Five Stars. Hneď po uvedení na trh bol zakázaný predaj v niekoľkých západoeurópskych krajinách vrátane Nemecka z údajného propagovania fašizmu. Pravda, ovladáte nemecké jednotky v historických a vymyslených bitkách ako nemecký veliteľ, ale na druhej strane možte hrať aj za spojenecké jednotky, bohuziaľ iba jednotlivé misie a nie celé kampane. Keby sme všetky námety v hrách brali doslovne, tak by som mohol byť na vážkach, či je morálne správne absolvovať nálety v B-9 na mestá, masové vybíjanie Vietnamcov a podobne.

No nič, pre nás je podstatný vynikajúci pomer medzi hrateľnosťou a obtiažnosťou hry. Systém PG patrí ku klasickým hrám na ťahy (Civilization, Warlords, History Line). PG staviam na roveň najlepších počítačových strategických hier, hneď za Civilization a Dunu . Ja osobne považujem PG za priameho nasledovníka History Line 94-98, doteraz najlepšej hry od nemeckých Blue Byte. V súčasnej dobe vydali SSI ďalšie projekty založené na PG, náplasť pre vymastené hlavy v podobe Allied Generala (už z názvu je jasné, že ovládate spojenecké jednotky v rokoch 939-4) a Fantasy Generala pre u nás húfne sa rozmáhajúcich drakobijcov.

Poznatky a závery uvádzané v článku vychádzajú z absolvovania celej kampane, ktorá začína napadnutím Poľska a končí obsadením Washingtonu.

Konfigurácia:
Difficulty (obtiažnosť) HARD
Weather (počasie) ON
Supply (zásobovanie) OFF
Computer Move (pohyb nepriateľa) HIDE

Viacmenej všetky tipy sú všeobecne použiteľné aj pri inom nastavení. Mojej maličkosti sa zdá táto konfigurácia najakcetovateľnejšia z nasledovných pohnútok.

Voľba obtiažnosti bez debaty.

Vplyv počasia dodá určitý prvok nepredvídateľnosti a vyplaví vám z hlavy akékoľvek náznaky pokusu o schématičnosť operácii. Túto skutočnosť pocítite hlavne pri misiách v Nórsku a Sovietskom Zväze.

Po krátkej úvahe som sa rozhodol vypnúť zásobovanie z dôvodov sprehľadnenia vašich akcií. Nezanedbateľnú úlohu predstavuje časový faktor. Každá misia trvá priemerne päť hodín, hlavne pri neskorších scenároch. Každopádne váš protivník bude mať presne také isté podmienky ako vy, Supply off.

Videnie pohybu nepriateľa okliešťuje výrazne zábavnosť hry.

V zdanlivo bezvýchodiskových situáciách si spomeňte na niektoré časti z History Line, preglgnite a pusťte sa bez rešpektu do nepriateľských radov. Pre zrýchlenie hry doporučujem vypnúť animácie. Miesto PG ponúkanou hudbou bude lepšie ak oprášite gramofón starého otca a nájdete voľajaké vypaľováky od Alexandrovcov.

MAIN MENU

View Strategic Map: zobrazí celkový pohľad na bojisko
View Surface/Air Units: prepína pohľad medzi pozemno-námornými a leteckými jednotky. Ukazuje len tie nepriateľské sily, ktoré sú tebou viditeľne.
Turn Hexsides On/Off: zapína/vypína mriežkovanie
Show Terrain: ukáže terén bez šesťuholníkovej mriežky a všetkých bojových jednotiek
Weather Report: predpoveď počasia pre terajší a nasledujúci ťah
Purchase Unit: táto voľba umožňuje za predpokladu dostatočných zdrojov (prestige) vytvorenie nových vlastných (core) a pomocných (auxiliary) jednotiek.
Go to Unit: znázorní všetky dostupné jednotky
Next Unit: vyberie ďalšiu jednotku
End Turn: Koniec ťahu

OPTIONS MENU

Set Difficulty: Nastav obtiažnosť Easy, Medium, Hard, Custom (umožňuje osobitne nastaviť skúsenosť a prestíž nepriateľa)
Hidden Units On/Off: Zobrazenie viditeľných alebo všetkých nepriateľských zbraní
Turn Animation On/Off: Zapnutie/vypnutie animácií bojov
Turn Weather On/Off: Počasie zap/vyp
Turn Supply On/Off: Zásobovanie zap/vyp
Turn Music On/Off: Hudba zap/vyp
Sound effects: Zvuk zap/vyp
Hide/Show Unit Strenghts: Skrytie/zobrazenie početnosti všetkých jednotiek
Hide/Show Computer Move: Skrytie/zobrazenie nepriateľských presunov
Show Score: Zobrazí počet zničených zbraní v misii
Turn On/Off Speed Move: Rýchlosť presúvania nepriateľských jednotiek
Quit Game: Koniec hry, ponúkne možnosť nahratia a uloženia hry ako aj začatie novej misie alebo kampane

UNIT MENU

Unit menu sa zobrazí po vybratí jednotky. Prerušiť operáciu je možné po stlačení pravého tlačítka na myši.

Mount/Dismount: Umožňuje naložiť a vyložiť vojenské jednotky z nákladných automobilov a transportérov.
Embark/Disembark: Pri použití transportných lodí rovnaký efekt ako Mount/Dismount
Replacements: Doplnenie stavov
Elite Replacements: Dopnenie stavov bez straty skúsenosti danej jednotky
Upgrade: Zmena typu jednotky
Disband Unit: Rozpustenie
Name Unit: Umožní pomenovať jednotku
Examine Unit: Zobrazí všetky údaje
Next Unit: Ďalšia jednotka
Supply Unit: Doplnenie zásob
Exit Menu: Návrat do hlavného menu

MAJOR AND MINOR VICTORY

V hre existujú dve viťazstvá, hlavné a doplnkové. Doplnkové víťazstvá sú vlastne nepodstatné a ak chcete úspešne dobojovať musíte brať len hlavné víťazstvo v misii, čo znamená dobyť všetky pozícia, prípadne zničiť všetky súperové jednotky pred stanoveným počtom turnusov. Napríklad ak máte dobyť Moskvu za 3 turnusov, musíte to stihnúť do 4.

TERÉN

PG sa skladá zo siete šesťuholníkov. Každý šesťuholník predstavuje iný druh terénu (lúka, planina, hory, močiar, more/jazero, rieka, mesto, zákopy). 'krem lúky (clear) znemožňujú všetky ostatné terény rýchlosť jednotiek. Napríklad rieku prejdeš za tri ťahy a dovtedy poskytneš nepriateľovi dostatok času na efektívne zničenie brodiacej sa jednotky.

POČASIE

Počasie podstatne ovplyvňuje mieru úspešnosti operácie. Pri zlom počasí sa znižuje viditeľnosť, leteckým zväzom je znemožnené bombardovanie súperového postavenia. Vždy sleduj správy počasia! Ak bude zlé počasie v nasledujúcom súperovom ťahu, môžeš odvážnejšie presunúť tvoje jednotky bližšie k nepriateľským pozíciám, takisto si môžeš dovoliť väčšie straty (mám na mysli straty početnosti, nie samotné zničenie jednotky).

NEMECKÉ BOJOVÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

Pri posudzovaní využitia vojenských jednotiek je najdôležitejšia cena, sila útoku i obrany, dostrel, rychlosť a skúsenosť.

Nešetrite pri nákupe nových a výkonejších jednotiek. Snažte sa vylepšiť (upgrade) jednotky už počas misie a najneskôr pri počiatočnom rozmiestnení jednotiek na začiatku každého scenára.

Zameriavajte sa na rovnomerné rozloženie útočnej a obrannej sily každej jednotky. V hre existujú útok/obrana ľahký (soft), ťažký (hard), letecký (air) a námorný (sea).

Aj keď sa to zprvu nezdá, vysoká skúsenosť vašich bojových jednotiek je základným pilierom vášho úspechu, či prípadnej porážky. Svoje jednotky občerstvujte len elitnými posilami! Akékoľvek obyčajné doplnenie stavov stojí síce menej prestíže, ale zároveň sa výrazne znižuje bojaschopnosť vašej armády.

VLASTNÉ A POMOCNÉ JEDNOTKY

Armáda sa delí na vlastné (core) a pomocné (auxilliary) jednotky. S vlastnými silami prechádzate celú kampaň, zatiaľ čo pomocné jednotky vám vypomáhajú len počas jednej misie. Je teda logické, že budete najprv prevyzbrojovať vlastných a až potom možno aj auxilliary. Toto však nedoporučujem. Väčšina auxilliarákov je slabý odvar vašich elitných. Nanajvýš zakúpte pre nemotorizované jednotky najlacnejší náklaďák. Pokiaľ je to možné, dosadzujte pomedzi pomocné jednotky svoje vlastné, ktoré majú lepšiu životaschopnosť a ľahšie zdolávajú nebezpečné nástrahy. Väčšina jednotiek i nak čoskoro zahynie. Za najťažšie prípady tohto druhu pokladám bulharských pešiakov a talianske stíhačky. Do prudkého útoku sú absolútne neschopní a preto ich môžte nanajvýš použiť iba ak na dorážanie zdecimovaných radov nepriateľa alebo držanie obsadených miest.

ZLOŽENIE VLASTNÉHO ZBORU

Plánované rozloženie síl a modernizovanie vlastných jednotiek je životne dôležité pre celkové úspešné dokončenie kampane. Na obrannú taktiku a-la C&C radšej zabudnite. Takisto o postupnom dobýjaní miest si môžte nechať snívať. Všetky tromfy v rukách má nepriateľ. Vy máte len jeden - útok! Blietzkrieg! Z týchto dôvodov musia byť vaše jednotky dostatočne rýchle, s veľkou palebnou silou a maximálnou odolnosťou. Ak daná jednotka niektorú z týchto vlastností nespĺňa, nevyhnutne ju musí ochraňovať ďalšia jednotka, ktorá však nemusí mať zas iné vlastnosti. A len vyváženým prepojením všetkých menovaných atribútov je šanca na úspech.

Pri každej novej misii zmeňte (upgrade) svoju výzbroj za lepšiu. Oproti súperovi máte výhodu v tom, že môžete vylepšiť svoje jednotky ešte pred prvým ťahom.

Predpokladjme, že máme k dispozícii 30 vlastných (core) jednotiek. Aké typy majú mať aké zastúpenie

pechota (8) delostrolectvo (2)
tanky (8) protitankové (2)
priezkumné v. (2) protilietadlové (2)
letectvo (6)

INFANTRY (PECHOTA)

Pechota sa osvedčuje hlavne pri zákopovom boji muža proti mužovi, avšak v otvorených priestorch sú jej šance proti obrnencom obmedzené.

Na obsadenie miest môžte použiť iba pechotu, tanky a priezkumné vozidlá.

Okrem vysadkárov by mala byť každá pechota motorizovaná, najlepšie obrneným transportérom. Hneď zo začiatku sa snažte prevyzbrojiť všetky jednotky na transportéry s čo najväčšou odolnosťou a rýchlosťou. Vuhnete sa tak neočakávanému zdecimovaniu vašej jednotky v náklaďáku jediným nepriateľským úderom.

Schopnosti Wermachtu sa dajú skvele využiť pri všetkých pozemných akciách okrem útoku na tanky v otvorenom priestore. Vtedy sa radšej stiahnite do najbližšieho lesa alebo podporte svoj útok vlastnými tankami.

Ak má niekto prvý preniknúť cez nepriateľské zálohy, tak sú to práve Pionieri. Dobre ničia aj protitankové delostrelectvo.

Ženisti (Bridge Eng) majú rovnaké vlastnosti ako Pionieri, avšak navyše môžu premostiť rieku a potom ich môžu ostatné jednotky využívať ako pontónový most.

Výsadkár (LuftW FJ): Výsadkárov pošlite hneď v prvom kole obsadiť čo najvzdialenejšie mesto a letisko od vašich pozícií. Musíte sa rozhodnúť, či poskytnete prepravným lietadlám leteckú podporu stíhačiek alebo dáte vyššiu prioritu ochrane Stuckov priamo na hlavnom fronte. Pri objavení dopravných lietadiel nepriateľom nasleduje okamžité vyradenie. Po nastúpení do lietadla smú výsadkári vyskočiť, kde uznáte za vhodné vy a vietor, t.j. keď ukážete na políčko pristátia, môžu pristáť aj o políčko vedľa.

TANK

Panzer je západnou odborne-populárnou literatúrou nazvaný nemecký tank. Z toho je jasné, že celé strategické uvažovanie stojí a padá na vhodnom použití tankov. Pod ochrannou tankových zborov prenikajú ostatné slabšie vyzbrojené jednotky. Zväčša sú spojenecké tanky silnejšie a preto musíte ich základné bojové stavy nahlodať leteckým a delostreleckým útokom. S tankami sa nesnažte útočiť na anti-tanky a pechotu v zákopoch. Neprevyzbrojujte zakaždým, keď sa objaví nový stroj na scéne. Najlepšia rovnica znie:

Pz38(/39) -> PzIVD(/40) -> TigerI(8/4) -> PantherA(9/43)

RECON (PRIEZKUMNÉ VOZIDLÁ)

Najlepšou výhodou priezkumných vozidiel je viditeľnosť. Preto ich nevysúvajte veľmi dopredu, ale na špicu vašich útvarov. Majú vyššiu rýchlosť ako tanky a preto ich môžte častejšie používať na dorazenie nepriateľa s tým, že nie je problém priebežne doplňovať stav.

Dlhú dobu vydržíte s PSW /4r (9/39) a neskôr ho nebude problém vymeniť za PSW 33/8r (6/43).

ANTI-TANK (PROTITANKOVÉ JEDNOTKY)

Stacionárne anti-tanky sú výhoda na nepriateľovej strane (za málo peňazí veľa muziky), ale pre útočné poňatie sú na prd (pardon). Najprv si zadovážte PzJager IB (3/40), ktorý má vcelku slabé parametre a tak bude vhodný ak iba na dorážanie za cenu vlastných strát. Na druhej strane získate presíž a po vymenení novou generáciou pohyblivých anti-tankov Nashorn (/43) a JadgTiger (/44), prestanú byť nepriateľské 'hard' ciele povšimnutiahodné pre ostatné jednotky a ľahkou korisťou pre vás. Získate voľné ruky pre rýchlejší postup k dobytiu vzdialených spojeneckých operných bodov.

ARTILLERY (DELOSTRELECTVO)

Palebnú silu delostrelectva oceníte pri zdĺhavejšom dobýjaní nepriateľských postavení a hlavne nepriateľských tankov, preto sa hneď zamieriavajte na mobilné delostrelectvo. Prvý 7. leFk 6nA vám bude skôr na okrasu, tak ho držte radšej v zálohe a pri prvej príležitosti prezbrojte na sIG IB (/40) s dostrelom 3. Významne tým uľahčíte činnosť vlastným leteckým zväzom, ktoré nebudú zbytočne nalietavať na súperove tanky a môžu sa kľudne venovať prerieďovaniu premnožených jednotiek v zákopoch okolo miest. Pri neplánovanom vysunutí delostrelctva majte vždy po ruke jedného Recona, ktorý vám zabezpečí viditeľnosť cieľov.

ANTI-AIRCRAFT & AIR DEFENSE (PROTILETADLOVÉ)

Tieto jednotky sú podobný prípad ako anti-tank. Výhoda pre nepriateľa, avšak pre útočný spôsob boja neužitočné.

V prípade neustálej ochrany vašeho delostrelectva môžte so sebou vláčiť SdKfz 0/4, ale ten pomáha odstraňovať už len následky leteckého útoku, no v konečnom dôsledku stratíte ťahy len kôli dopĺňaniu stavov delostrelectva a naostatok dorazíte nepriateľské lietadlo stíhačkou.

LETECTVO

Aj napriek názvu hry je letectvo najúčinnejšia zbraň počas celej hry. S vyhviezdičkovanými lietadlami za skúsenosť je vo vašej moci zničiť nepriateľskú obranu mesta za jeden nálet a pozemným postupujúcim jednotkám ostáva už len podorážať zbytky a obsadiť strategické body.

Konsolidovaný útok musí byť kombinovaný všetkými druhmi letectva, pretože inak sa strmhlavé bombardéry stanú ľahkou korisťou nepriateľových stíhačiek a vaše stíhačky protilietadlovej obrany.

Určitou nevýhodou je zdĺhavosť obnovenia sily lietadiel, pretože sa musíte vrátiť na najbližšie letisko a až tu smiete doplniť zásoby, čím sa v podstate vyradíte z ďalšieho priebehu misie a pripravujete tak lietadlo na ďalší scenár.

Stíhačky (Fighters) využívajte na eliminovanie útočnej leteckej sily nepriateľa a oslabené letectvo sledujte až na ich letiská, aby nemalo možnosť doplniť zásoby a s čerstvými posilami rozleptať ešte viac aj vaše straty. Každopádne primárnou úlohou stíhacieho letectva je obrana vlastných bombardérov. Sprvu vám postačia k monopolu na vzdušný priestor BF09e (9/39), neskôr oproti spojeneckým stíhačkám supersilné FW90a (9/40), tieto vymeniť za zmodernizovanú verziu FW90d9 (/4) a nakoniec použite novovyvinuté nemeckými konštruktérmi prvé prúdové stíhačky na svete. Najlepšou je asi HE6 (/44).

Strmhlavé, či taktické bombardéry (Tactical Bomber) hrajú v mojom ponímaní boja hlavnú úlohu nehliadiac na ich vlastnú zraniteľnosť pri nekrytí podpornými jednotkami. V neskorších fázach ich budete používať na zničenie ich úhlavného nepriateľa - protileteckej obrany. Z maximálnou skúsenosťou buddete schopný zlikvidovať akúkoľvek protileteckú jednotku bez straty vo vlastných radoch. Pri výbere strmhlavých bombardérov máte na výber dve možnosti. Buď si kúpite Messerschmidta s dobrou obranou za cenu menšej palebnej sily pri útoku na pozemné sily alebo sa zameriate na Štuky. Vrele doporučujem druhú možnosť, s tým že na ich ochranu použijete plnokrvné stíhačky. Také JU87B a JU87D budú po dostatočnom vycvičením ničivou pohromou pre akúkoľvek vynikajúcu obranu.

Ťažké výškové bombardéry (Level Bomber) ako 'core' nevyužijete, ale sú účinné pri náletoch na námorné ciele. Naviac sú v boji so stíhačkami sebestačné. Pri kobercovom bombardovaní miest si veľmi nepomôžete a ešte naviac stratíte časť prestíže. Historická realita, že Winston?

DOBYTIE MESTA

Na záver si zhrnieme všetky získané poznatky pri dobýjaní imaginárneho nepriateľského mesta využitím všetkých dostupných síl. Celý útok sa odohráva za použitia zbraní asi z roku 94.

Mestská obrana je sústredená v štyroch obranných pozíciách. Prvú obrannú líniu predstavuje rieka cez ktorú v severnej časti prechádza most, v južnej časti bránia v rýchlom postupe bažiny. Pri moste nepriateľ umiestnil protitankové jednotky a v strednej časti vás od mesta okrem rieky delia aj zákopy, hojne okupované súperovou pechotou. Pomedzi tieto jednotky prvého náporu sú strategicky rozmiestnené tanky. Mesto je obsadené Pioniermi. Pri meste je zakopaná delostrelecká batéria. Za mestom je letisko chránené protileteckým delostrelectvom a tu má svoje počiatočné stanovisko aj hlavná letecká armáda.

Naša armáda má v danom momente k dispozícii pechotu (4), tanky (4), priezkumné jednotku (1), delostrelectvo (1), protilietadlové delostrelectvo (1), stíhačky (2), taktické bombardéry (1).

Aj keď má nepriateľ južnú stranu zabezpečenú najhoršie, z dôvodu rýchleho postupu musíme viesť útok v severnom a strednom smere. V prvom kole musíme získať absolutnú vzdušnú prevahu a preto `obetujeme` jednu stíhaciu jednotku na zničenie stíhačov, strmhlavými Štukmi musíme zničiť alebo prinajmenšom výrazne oslabiť protiletecké delostrelectvo, pretože v ďalšej fáze bojov môže protiletecké delostrelectvo vážne narušiť plynulosť bojových aktivít a okrem iného sa ťažko likviduje aj samotnými pozemnými silami. Priezkumné vozidlo s ďalekým dohľadom presunieme čob najbližšie k nepriateľským postaveniam, aby sme mali hneď zo začiatku predstavu o sile súpera. ľahkou pechotou zautočíme na protitankové postavenia pri moste (ani na dorazenie oslabených protitankových jednotiek nedoporučujem používať tanky). Na strednom úseku necháme premostiť rieku ženistami a pritiahneme sem delostrelectvo, hneď vedľa postavíme protiletecké delostrelectvo, ktoré oceníte v prípade nezničenia bombardérov už v prvom nálete.

Pri `blitzkriegu` je najdôležitejšie druhé kolo. Teraz musíte zlomiť hlavný nápor nepriateľa. Dôležité je neobliehať, ale okamžite dobývať! Uvoľneným letectvom dorazíte delostrelectvo. Zbytky protitankových jednotiek rozpráši pechota, za ktorou bude nasledovať riava našich tankov. V priamom tankovom súboji už musíte ukázať kto z koho. Týmto činom máte možnosť útočiť na zákopy okolo mesta z dvoch strán. Stredné uskupenie začína oslabovať jednotky v zákopoch. Za pomoci ženistov by ste už v tomto kole mali obsadiť svojimi jednotkami predmostie za riekou. Delostrelectvom už ostreľujte priamo mesto.

V treťom kole už nám zostáva len vyčistiť zákopy a obsadiť mesto a letisko. Priamemu útoku bude predchádzať delostrelecká príprava a nálet bombardérov. Ak to predsa len ešte niekto prežije, použijeme pechotu na obsadenie zákopov a pioniermi alebo ženistami dobyjeme mesto. Na obsadenie vzdialenejšieho letiska môžeme použiť priezkumné vozidlo.

V ďalšom ťahu už presúvame jednotky k ďalšiemu strategickému cieľu, môžme prezbrojiť jednotky v dobytom meste a na letisku. V neposlednej rade doplníme prestíž jednotiek, čo je najistejšia zbraň v boji s nepriateľom

Recenzent: Spyros

Súdnička: ******