D´BRIDGE v1.58

Xtreme Digest #5 (31-MAR-1997)

Spojazdnil som niekoľko mailerov (Terminate v4.00, T-MAIL, FrontDoor). Každý mal svoje pre a proti. Napokon som sa rozhodol pre D´Bridge, takže asi úplne blbý nebude. Za jeho najväčší bug považujem zvýšenú mieru chýb pri prenose dát medzi D´Bridge a iným typom mailera, konkrétne T-Maila a Froda. Dá sa to však vydržať. Naopak jeho najväčšia výhoda je v masívnej online (F1) nápovede písanej v jednoduchej angličtine.

Pre fungovanie potrrebuje v dnešnej dobe hardwarové minimum:

Po ľahkej inštalácii aktivujete fossil. Pod DOSom je najlepší BNU, ale postačí i X00 alebo ADF. Pod OS/2 je vec jasná - SIO. WinFossil zase existuje vo verziách pre 3.1/95/NT. Je z čoho vyberať.

Idle

Aby ste mohli prenášať správy a súbory, musíte nastaviť systém k obrazu k svojmu. Ak ste správne nakonfigurovali fossil, mailer sa spustí v režime IDLE, čiže nečinnosti. Na obrazovke uvidíte 3 okná, v ľavom hornom môžete vidieť údaje, ktoré sa zapisujú priamo do vášho LOG súboru. Tento súbor vám dá plný prehľad o každej činnosti maileru. V pravom hornom okne nájdete klasické informácie o dátume, čase, eventoch, atď. A napokon v dolnom okne sa vypisujú QUEUE, teda miesta kam mailer zavolá v určenej dobe. To všetko je sice pekne, ale všetko to bude ´fachčiť´ až po nastavení. Takže sa prepneme do MENU.

Menu

Menu obsahuje 6 položiek: Mail, Editor, Utilities, Config, Advanced, Quit/DOS.

Editor

Tu si nastavíte cestu k vášmu editoru pošty. D´Bridge sice obsahuje aj interný editor, ktorý je však oproti GoldEdu trápny. V ECHOmail areas (sieťové a lokálne verejne prístupné konferencie) sa vám budú automaticky, ak to budete mať takto nastavené, priberať nové konferencie a zároveň si môžte pre každú konferenciu nastaviť rôzne možnosti. Najdôležitejšie je si vybrať nazačiatku typ bázý, v ktorej budete spravovať vašu echomail. Netmail je vo formáte MSG. Pre konferencie je tento systém značne nevýhodný, D´Bridge preto podporuje modernejší Hudson Base, prvýkrát použitý v Quick BBS. Vzhľadom na jeho známu nevýhodu, a to že vám celá ´mesídˇžbáza´ ľahne po dosiahnutí 16 MB, môžete použiť externé tossere podporujúce obľubené formáty JAM, či Squish.

Config

Pre spojazdnenie maileru je najpodstatnejšie toto menu. Keď niečomu nechápete, v nápovede vám to bude osvetlné dočista dočista. Aj tak tu dávam príklad jednoduchej konfigurácie, už len pre predstavu, čo vôbec D´Bridge okrem iného dokáže.

Basic configuration

System log level: Verbose (None/Terse/Verbose/Debug)

Purge log after: 30 (days)

Log filename: C:\MAIL\DBRIDGE.LOG

CPS display unit: bps (bps/cps/kpm/%)

Primary address: 2:422/204.1

Alias addresses:

  1. 95:4295/26 FOR 95:ALL
  2. 77:2/204.1 FOR 77:ALL

System name: Spyrosis Information Sphere

System city: Kosice

Operator name: Dusan Korytko

Data phone: 421-95-745455

Capability flags: XX,V32B,V42B,MNP

Audio alarms? Yes (Yes/No)

Alarm hours: 24 hours

Ring signal? Yes (Yes/No)

Call alarm:

Special alarms:

Config password:

Keep history for: 30 (days)

Display timeout: 5 (Minutes)

Blankout graphics? Yes (Yes/No)

Directory paths

Network mail storage: Fido (Fido/QuickBBS)

Network mail path: C:\MAIL\MESSAGES

Inbound files path: C:\ MAIL\FILES

Temporary queue path: C:\ MAIL \PACKETS

Outbound queue path: C:\MAIL\QUEUE

Script file path: C:\MAIL\SCRIPTS

Bad echo path: C:\MAIL\BADECHO

New echo path: C:\MAIL\MESSAGES

Quick directory path: C:\MAIL\MESSAGES

DFB path: C:\MAIL\DFB

"ABOUT" filename: C:\MAIL\FREQ\ABOUT.TXT

"FILES" filename: C:\MAIL\FREQ\FILES.TXT

Request paths:

Specific requests:

Outbound history file: C:\MAIL\OUT.TXT

Inbound history file: C:\MAIL\IN.TXT

ECHOmail history file: C:\MAIL\ECHO.TXT

AREAFIX history file: C:\MAIL\AREAFIX.TXT

Comm/modem setup

 

Port Base/IRQ Status Ident MCF name Description
DATA/1 COM4 02E8 OK 14400 SUPRA32B SupraFax v32b 19200
DATA/2
DATA/3

Answering method: Disabled (No incoming calls)

Line assignment: N/A

CostGuard limits: 240 (minutes) 80 (cost)

Collision detection? No

DimeSaver enabled? N/A

Auto-Initialization: 60 (minutes)

Busy when offline? No

Touch-Tone dialing? No

Maximum rings: 10

"Flag" dial:

Specific dial:

2:422/204 AT&F2X3DP

95:4295/12 AT&F2X3DP

Printer port: PRINT.TXT

PCF name: GENERIC Generic printer

Schedule maintenance

Event "tag": POOL

Enabled? Yes

Type: Mail

Weekday(s): All [X] Sun[X] Mon[X] Tue[X] Wed[X] Thu[X] Fri[X] Sat[X]

Start time: 2:30

End time: 5:00

Between calls: 1 to 1 (seconds)

Max tries: 20

Max sessions: 1

Max failures: 5

Accept EMAIL calls? Yes

Dynamic event? Yes

Priorities allowed?

NCI Process requests? Yes

Host-route privates? Yes

Accept human calls? No

CM/Non-CM systems only? Both

Allow XMAIL? Yes

Scan ECHOmail areas? Yes

Packets for: ALL

Hold for: NONE

Poll: 2:422/204

Pickup from: ALL

Allow pickup from: ALL

Route to: OGATE FOR ALL

Route files for: 2:422/204

Forward for: ALL

Forward to: ALL

Forward files for: ALL

Forward files to: 2:422/204

DOS commands:

Nodelist configuration

"St. Louis" nodelists?

Private nodelist(s): C:\MAIL\NODELIST\NODELIST 57819 578253664

Pointlist:

Fake pointnet:

Fake points:

Create username index? Yes

Additional user file:

Outbound gateway: 2:422/204

Use zonegates? Yes

Exclude ZONE:NET(s): ALL

Translate NET(s):

Country code: 421

No-cost prefix:

Domestic prefix:

International prefix: 00-

Phone number overrides:

Baud rate overrides:

Flag overrides:

Synonyms:

Auto-compile nodelists: Startup

Packet/mail control

Outbound mail archive: C:\MAIL\OUTBOUND.TXT

Netmail archive: C:\MAIL\NETMAIL.TXT

Purge NETmail after: 30 days

Rename duplicate files? Yes

Inbound mail handling? Automatic

Pre-unpack command:

Kill null messages? Yes

Kill in-transit messages? Yes

In-transit rescan? No

Limit no-cost calls? Yes

Secured ECHOmail only? Yes

Save ECHOmail SEENBYs? Yes

Save duplicate messages? Yes

Forced priorities: 2:422/204

Immediate Auto-add ECHOmail areas? QuickBBS (No/Fido/QuickBBS) Process AREAFIX requests? Yes

Areafix information:

  1. 2:422/204 UNPHROZEN NORMAL Normal Yes Yes
  2. 95:4295/12 UNPHROZEN NORMAL Normal Yes Yes
  3. 77:2/204 UNPHROZEN NORMAL Normal Yes Yes

Remove empty passthrus?

No Areafix forwarding days? 3

Unknown area forwarding: 2:422/204

Xmail control (podporuje tieto kompresné formáty - ZIP, LHA, ARJ, PAK, ARC, ZOO)

XMAIL processing interval: 1 (minutes)

XMAIL archive size limit: 500 (kilobytes - NOT IMPLEMENTED YET)

XMAIL packet size limit: 500 (kilobytes)

Compressed mail format: ZIP

System-specific formats:

Time adjustment data

Nedoporučujem synchronizovať so systémom bossa, iba v prípade ak jeho systém je priamo napojený na atómové hodiny synchronizované s nemeckého inštitútu vo Frankfurte nad Mohanom. Táto sranda stojí cca 500 Sk.

Advanced

V Advanced menu si ešte doladíte niekoľko funkcií a je to.

Function Keys - dáva možnosť pomocou kláves F1 až F12 spúšťať operácie v DOSe

BBS configuration - iba ak máte spustený board software zároveň s mailerom, môžete si sami vybrať, čo má vypisovať, keď sa naťahuje BBSka alebo ak práve neprijímate volania... lepšie jako vo Frode

Security miscellaneous

Hang-up on security violation? Yes

Ignore unauthorized mail packets? Yes

Rename unauthorized inbound files? No

Allow unlisted nodes to send mail? Yes

File-requests for unlisted nodes? No

Time limit for file-requests: 120 (minutes)

File-request limit: (kilobytes)

Maximum files for file-request:

Check limits BEFORE or AFTER?

Before Enforce limits for 24-hours? Yes

Minimum baud rate for request? 2400

Session passwords:

  1. 2:422/204 UNPHROZEN
  2. 95:4295/26 UNPHROZEN
  3. 77:2/204.1 UNPHROZEN

Automatic password request for: ALL

Allow password requests from: NONE

Function requests:

External receivers:

External gateways:

Fidonet protocol for: NONE

WaZOO protocol for: NONE

Disk space minimus - na winchestroch C až H si môžete určiť koľko pamäte chcete spotrebovať pre systém, board a kompresiu.

Accounting translation - vám umožní nastaviť si tabuľky pre preklad telefónnych čísel, při správnom nastavení budete správne ´orezávať´ čísla v nodeliste, vypočíta koľko ste pretelefonovali, v akom čase (impulzy sa počítajú inak v špičke a inak cez víkend). Ja som si nastavil tabuľky pre mestá do ktorých volám a ďalej sa nestarám. Bratislavčania si môžu tabuľky pre svoje UTO stiahnuť na Miditemp BBS, kde ich má NEC 422, snáď vo formáte DBRIDGE.XDC.

ZMODEM parameters - nastavuje parametre pre protocol ZMODEM

Xport configuration - exportuje konfiguráciu maileru v textovom súbore

Window colors - nastavuje farby

Utilities

Teraz už máte systém pojazdný a môžete ho začať šperkovať a rozvíjať. K tomu napomáhajú aj utilitky. Rôzne štatistiky, o ktorých sa vám ani nesnívalo, nastavovanie linkov, jednoduchý emulátor terminálu, kompilátor nodelistu, atď.

Mail

Komfortná obsluha v tejto časti maileru vám dovolí ďalej spracovávať pripravené pakety na odoslanie, file-requestovať súbory, prijímať súbory... to sa jednoducho musí vidieť.

Na záver

Príjemná konfigurácia a slušné prevedenie robia s D´Bridgea môjho favorita. V spolupráci s BNU, GoldEdom, Allfixom a hoc´akým kompilátorom nodelistu hľadá aj teraz tento mailer jedným z najlepších svojho druhu. Konkurenciu mu do budúcnosti môže robiť IMHO iba odbugovaný T-Mail alebo nový Terminate, ktorý už snáď bude FTN kompatibilný, teda node-ready.

Spyros/Pabulum