Lepenka

Xtreme Digest #6 (31-OCT-1997)

Ako pozorujem vonkajší svet, názov Xtreme Digest (všeobjímajúca menšina = voľný preklad) je zvolený veľmi symbolicky.  Presne to chýba ľudstvu na konci milénia.   Stále padáme do náručia totalitarizmu mysleniu, ktorý nám podsúvajú masmédiá.  Jednoducho preberáme názory iných, nemáme čas a ani chuť si utvárať úsudok na základe vlastných skúseností.  Stagnujeme.

Krátka návšteva francúzskeho pravicového xtremistického (ak si vôbec zaslúži takéto vyznamenanie :-)) šéfa Národného frontu Le Pena na pozvanie predsedu Slovenskej národnej strany len dokazuje vyššie uvedené.  Každá minca má rub a líce, no niekedy spadne aj na hranu. Je veľmi pohodlné vziať za svoj názor STV-Republiky a spol., že sa jedná o návštevu dobrého otca rodiny, katolíka, uvedomelého národniara... ak máte voči uvedenému výhrady, môžete sa stotožniť
s postojmi druhého tábora; fašista a rasista.

Zdalo by sa, že na ihrisku už niet miesta pre iné mužstvá, lenže chvalabohu tak ďaleko ešte situácia nedospela.  Takže mám tú česť vám predstaviť svoje družstvo v počte jedného hráča.  Pravdu majú všetci je moje heslo!  Ak by bola daná len jedna pravda, znamenal by to zánik ľudstva, jeho existencii by už chýbalo mne
dostupné zdôvodnenie.  Možno by sa transformovalo a prežilo v inej spoločenskej forme, ale žiť v takomto budúcom smutnom svete? To radšej nie, všetci spolu, a každý proti každému znamená pokrok (upgrade, update, new release).  A ak jestvuje nejaký zmysel nášho bytia, pochopiteľny aj počas života, je to určite práve evolúcia, ktorá udržiava a urýchľuje rozdielnosť.

Le Pen je určite katolík, nacionalista, rasista, fašista a možno nič z toho.   Všetko sú len slová, pojmové spojenia, rečičky.  No a čo? Kresťanstvo ešte nepovedalo posledné slovo, na nacionalizme stojí celosvetový mier a keď tomu neveríte, preštudujte si Versailleský systém, dohody z Jalty, Teheránu, či Postupimu.  A tiež je treba sa zamyslieť nad zákazom rasizmu a fašizmu, vyznávačov tíchto smerov by som určite nezakazoval činnosť, práve naopak.  Nezmyselnosť nacizmu nepochopíme pri pozeraní päťminútového štylizovaného príspevku pri x-tom výročí skončenia 2. sv. vojny.  Čiernobiele snímky z doby nám už dávno minulej nás neoslovujú ani podvedome, stály negativizmus je obrátený v otázku, či ten fašizmus bol naozaj taký hrôzostrašný.  Bol, a tom nám našťastie dokazuje činnosť
oslavovateľov Tisu, skínov i fašisticky orientovaných web stránok. Bez tíchto kontaktov so skutočnosťou, by bol náš obraz na rôzne izmy zastretý.

Lenže dajme si ruku na srdce, druhá strana používa tie isté argumenty, postupy a je rovnako nepresvedčivá.  Angažovaná mládež na uliciach je možno 8 rokov po nežnej revolúcii rovnako pôsobivá a naivná vo svojich sloganoch, no keď vidím, kto stojí v jej pozadí a manipuluje ju, je mi skôr do plaču.  Za jeden z najväčších hnusov stále považujem mladého človeka v obleku, hovorím teraz konkrétne o predsedovi Občianskej demokratickej mládeže, ako nám do kamery z profesionálnym úsmevom tvrdí, že práve on je najlepší, najmudrejší, iba jeho pravda je tá správna.  Aké smutne, keď sa strany snažia podchytiť mládež prostredníctvom podobne unylých večne pozitívne naladených chlapčekov i poslušných dievčatiek.   Stále chcú organizovať a viesť, no akurát tým upierajú právo na iný názor a hlavne ho ani neumožnia vysloviť.  Koľko z tých decák na námestí počulo o čom naozaj rozpráva Le Pen?   Ani jedno, pretože nemalo kde.
Hlavne mali pocit stáda, že išlo o niečo.  Po odmyslení balastu mi ostáva len jedno vysvetlenie, išlo im (teda vlastne tým v pozadí) o znemožnenie vystúpiť človeku a prezentovať vlastné myšlienky a s týmto hlboko nesúhlasím.

Le Pen určite opäť raz polarizoval našu spoločnosť. Teraz už ide len o to, aby sa rozdelila ešte viac, vyliala sa s obmedzujúcich dvoch prúdov.  Paradoxne čím viac jestvuje prúdov-názorov (najlepšie ak ani jeden nemôže dosiahnuť väčšinu), tým je jedinec silnejší a pre ľudstvo užitočnejší.  Z uvedených dôvodov je demokracia
ako každý systém nevyhovujúci a som proti nej, no ako už povedal W. S. Churchill, nič lepšie sme zatiaľ nevymysleli. O nepravdivosti tohto výroku, samozrejme podľa môjho názoru, budem polemizovať niekedy v blízkej budúcnosti.

                                                               Spyros