Unicom BBS KoÜice

Nßzov : Unicom BBS KoÜice          BBSoft: UBBS/Linux v1.03
Sysop : Kamil Kukura                Mailer:
Tel.  : 421-95-6255551             ╚as   : Nonstop
Modem : USR Courier DS V34/FAX    Flagy : V.Everything
Siete     :
Zameranie : Podpora pre modemy US Robotics

Dnes sa budeme venovaŁ pravdepodobne najstarÜiemu koÜickÚmu boardu. P˘vodne bol zßkladom systÚmu software Major BBS, ale od roku 1994 je celß prevßdzka pod Linuxom na FSF UBBS v1.03.  Mal som pripravenÚ Ütyri roky starÚ obrßzky zo starÚho systÚmu, ale m˘j hardisk bol proti, tak×e t˙×ba po uspokojenÝ historickej vßÜne ostala neukojenß. No ale prejdime k samotnej bbske.

Po slastnom cvrlikanÝ modemov sa vßm objavi hlßÜka:

unibbs login:

Nalogujete sa třm, ×e napÝÜete:

bbs

ObjavÝ sa vßm ˙vodnß obrazovka:

ANSI detectio
██╗   ██╗ ███╗   ██╗ ██╗  ██████╗   ██████╗  ███╗   ███╗
██║   ██║ ████╗  ██║ ██║ ██╔════╝ ██╔═══██╗ ████╗ ████║    U.S. Robotics
██║   ██║ ██╔██╗ ██║ ██║ ██║       ██║   ██║ ██╔████╔██║
██║   ██║ ██║╚██╗██║ ██║ ██║       ██║   ██║ ██║╚██╔╝██║     V.34+/33.600 bps
╚██████╔╝ ██║ ╚████║ ██║ ╚██████╗ ╚██████╔╝ ██║ ╚═╝ ██║
 ╚═════╝  ╚═╝  ╚═══╝ ╚═╝  ╚═════╝   ╚═════╝  ╚═╝     ╚═╝
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
             UNICOM Kosice                    ▄████████▄   ▄████████▄   ▄███████▄
             Festivalove namestie 1          ████    ████ ████   ████ ████▀ ▀████
             041 95 KOSICE                    █████████▀   █████████▀  ▀█████▄▄
         tel 095/680 11 99, 633 31 32         ████▀▀▀███▄ ████▀▀▀███▄     ▀▀█████▄
         fax 095/680 11 99                    ████▄▄▄████ ████▄▄▄████ ████▄ ▄████
         BBS 095/625 55 51                    ▀████████▀   ▀████████▀   ▀███████▀
                                              Bulletin      Board       System
              (This BBS is available in slovak language only.)
ubbs/Linux 1.03 [Mar 27, 1994] - Copyright (c) 1990-1994 Jf Gagnon
Portions copyright by the Free Software Foundation
ubbs/Linux 1.03 [Mar 27, 1994]
Prosim vlozte vase cele meno :

SystÚm nepoznß nickejmy, tak×e by ste mali vlo×iŁ svoje pravÚ meno, a ´alÜie zßkladnÚ ˙daje (Ŕi je vßÜ poŔÝtaŔ kompatibilnř s IBM, Ŕi mß posielaŁ kˇd na zmazanie obrazovky, Ŕi mß pozastavovaŁ vřpis po 24 riadkoch, adresa, heslo pozostßvaj˙ce s minimßlne Ütyroch pÝsmien).

Po registrßcii mßte iMHO nadostatok Ŕasu na hoc'ak˙ prßcu so systÚmom, preto×e Ŕas na pripojenie je 90 min˙t a m˘×ete stiahnuŁ za de˛ 2,5 MB.

¤alej prebehnu cez obrazovku novÚ newsy a ste v hlavnom menu.

-----------------------------------------------------------------------------
  [!] - Ukoncenie prace                                +---------------+
  [*] - Zavolat Sysopa                                 | HLAVNE MENU   |
------------------------------                         +---------------+
E)mail           - Elektronicka posta a konferencie
F)ile archive    - Shareware, freeware programy, informacie o modemoch
A)ccount set-up  - Nastavenie rozlicnych parametrov
B)BS information - Informacie o systeme
I)nformation service - Informacne bazy, aktualne informacie
90 min, Zvolte volbu (EFABI): E
  [!] - Ukoncenie prace
  [*] - Zavolat Sysopa
  [x] - Navrat do hlavneho menu
----------------------------------
Vybrana skupina:

Bbska pripomÝna dobu starřch ascii terminßlov, ale to nie je na Ükodu.  Jej hlavnřm poslanÝm je podpora vřrobkov fy US Robotics, ktorÚho vřhradnřm distrib˙torom pre ╚echy a Slovensko je prßve prevßdzkovateż bbsky.  Mo×no povedaŁ, ×e t˙to funkciu plnÝ v dostatoŔnej miere.

Novß poÜta je prehliadavanß pri ka×dom novom spojenÝ, obmedzuje sa vÜak iba na vřmenu sprßv v rßmci systÚmu, tak×e ak chcete poslaŁ sprßvcovi sprßvu musÝte sa nalogovaŁ na board (neberiem do ˙vahy Internet a FAX), Ŕo je vcelku nepohodlnÚ, radÜej by mohli odoberaŁ aspo˛ fidonet konferenciu HST.42.  S˙ tu dve verejnÚ konferencie; Lokalne Spravy a AMIGA, priŔom hlavnř ×ivot sa odohrßva v prvej. Ovlßdanie prehliadaŔa sprßv je dosŁ debilnÚ a nepriÜiel som mu na
chuŁ.  SuÜia sa tu aj dvojroŔnÚ sprßvy.

Nechřba samozrejme ani aktußlny cennÝk Unicomu.

Zo Ütatistiky vyplřva, ×e nßvÜtevnosŁ systÚmu je hustß a m˘×e ju zßvidieŁ i Inifima.  No, to som troÜku prehnal, ale vzhżadom na skutoŔnosŁ, ×e systÚm ma×e neaktÝvnych u×Ývateżov je poŔet presahuj˙ci sedemstov vskutku udivuj˙ci.   Volaj˙ci pochßdzaj˙ zo Slovenska a ╚iech.  Najviac sa volß od tej rannej ˘smej hodiny
po ˘smu hodinu veŔern˙, ale mali by ste sa dovolaŁ na prvř krßt, vi´ graf.

Graf vyuzitia systemu cez v case od 06/04/94 do 11/10/97 (na linke 0)

0.6 |                          *
    |                          *
    |                          *    *
    |                          * * * *
    |                          * * * * *   *
    |                          * * * * *   *
    |                          * * * * *   *     *
    |                      * * * * * * * * *     *
    |                      * * * * * * * * *   * *
    |                    * * * * * * * * * * * * *
0.3 |-------------------*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-----
    |                  * * * * * * * * * * * * * * *
    |                  * * * * * * * * * * * * * * *
    |                  * * * * * * * * * * * * * * * *
    |                * * * * * * * * * * * * * * * * *
    | *              * * * * * * * * * * * * * * * * *
    | *   *         * * * * * * * * * * * * * * * * *
    | *   *       * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    | * * *       * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    | * * * *   * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    +-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
    0       4        8       12       16      20       23

Kni×nice s˙borov by som rozdelil do dvoch kategˇriÝ.  Najprv s˙ to kni×nice so s˙bormi třkaj˙cich sa produktov distribuovanřch spoloŔnosŁou Unicom, proti třm nemßm vřhrady.

      1 - Nove subory                         2 - Rozlicne subory
    3 - USRobotics info                     4 - USR upgrades & progs
    5 - USR manualy                         6 - Demo programy

No akř vřznam mß suÜiŁ zastaralÚ programy s predinternetovskÚho komunikaŔnÚho obdobia to teda neviem.  Chcelo by to vymeniŁ zaprßÜenř CD-ROM za nejakř novř Night Owl, zas takß veżkß investÝcia to nie je i ke´ mi nie je jasnÚ naŔo budem sŁahovaŁ veci z CD-ROMu, ke´ si ho m˘×em zadovß×iŁ za relatÝvne mal˙ cenu.   Tu s˙ tie ´alÜie konfery.

   7 - Communications                      8 - Fun and Games
       9 - Educational                        10 - Music Files/Utils
   11 - Graphics                           12 - Clipart, DTP
   13 - Sports and Hobby                   14 - General Interest
   15 - Home Budgeting                     16 - Business/Finance
   17 - Database/Info                      18 - Desktop Aids
   19 - Utilities                          20 - Printing/Fonts
   21 - Word Proc/Text Edit                22 - Misc. Programming
   23 - VB/QB Programming                  24 - 'C' Programming
   25 - PASCAL Programming                 26 - WIN Printing
   27 - WIN Communications                 28 - WIN NT Programs
   29 - HAM Radio, etc.                    30 - OS/2 Applications
   31 - Antivirove programy                32 - Free Archive
   33 - BBS programs                       34 - BBS Utility
   35 - WIN Applications                   36 - WIN MutliMedia
   37 - Action Games                       38 - Word Games
   39 - Puzzle Games                       40 - Card Games
   41 - HackMaster Extension               42 - Pilot OpSys Upgrades
   43 - System Hacks                       44 - BuiltInApp Upgrades
   45 - Graphics                           46 - Progs for Internet
   47 - Menu Programs                      48 - Read/Write Text Info
   49 - Words/Translator Prg               50 - General Applications

iMHO nebezpeŔnß funkcia je prezerania archÝvov ZIP, ARC, LZH a ZOO on-line, ale u nßs hackeri nejestvuj˙. ( :-))) )

Nasleduje vřpis z prvřch Üiestich kni×nÝc a z kni×nice Free Archive, ostatnÚ pravdepodobne nevyu×ijete.

  1 - nove subory

extract.exe      46656  10/09/97 progarm z baliku MicrosoftPlus95
disk32 1.pak   1140071  04/04/97 RapidCOM disk #2
qlmc.pak        346517  09/07/97 QuickLink Pack
qlmcplus.pak    565091  09/07/97 QuickLink PlusPack
pouziv.zip        2697  31/07/97 p.KRAL - Zilina - datbaza
                                 pouzivatelov

  2 - rozlicne subory

db edita.arj     56505  24/05/95 Rychla editacia suborov typu xdb
                                 (databazy)
                                 (pre WinFax Pro)
                                 pod Windows
cheatw3d.arj      4485  29/09/94 Super cheat for Wolfenstein 3d !!!
winton.arj      219321  20/09/94 nieco ako Norton Commande
wfxcom.exe       20607  14/07/95 COM driver pre Windows
alcht.rar        61223  06/02/95 Ziadny popis nebol zadany
sip95.rar          904  20/02/96 Ziadny popis nebol zadany
sipba.rar       122040  11/03/96 Ziadny popis nebol zadany
sipba5.rar       17332  09/05/96 Ziadny popis nebol zadany
sipda.rar          817  13/05/96 Ziadny popis nebol zadany
sipgener.rar    700632  15/03/96 Pre sip blava p. Zacharovi
pegasus.rsc     189328  27/01/95 Ceska verzia .RSC pre Pegasus Mail
cd-audio.txt     10189  14/10/94 Ziadny popis nebol zadany
db edit.zip      86568  13/09/94 Databazovy editor
diskdupe.zip    104853  10/07/95 Kopirovaci program na diskety
em87.zip         13095  14/07/95 Emulator koprocesora 80x87
fapa.zip        138927  03/04/95 Program pre definovanie farebnej
                                 palety.   Vydatna pomoc pre
                                 programatora pracujuceho s grafikou.
                                 Software by TRSEK.
index.zip       188902  13/09/94 Kompletny zoznam suborov pristupnych
                                 z CD-ROM
logic.zip        38161  13/09/94 Logicka hra
paleta.zip       45329  13/09/94 Definovanie farebnej palety
reindex.zip      75423  14/12/94 Reindexacny program pre BPS Komitent
term.zip         37405  25/05/95 TERM pre CSOB CB (4 COM porty)

  3 - usrobotics info

eurodeal.arj     14285  05/05/94 USRobotics European Sysop Pricing
usrlogo.arj        863  05/05/94 Logo U.S.Robotics vo forme suborov
                                 .ASC a .ANS
x2.doc           21504   06/12/95 Informacie o Technologii x2 (MS Word
                                 document)
usrvoice.inf      2238  05/05/94 Informacie o protokole VoiceView
usr faq.inf       9912  05/05/94 Otazky a odpovede ohladom modemov
                                 USRobotics
usr inf.inf       6104  05/05/94 Vseobecne informacie o USRobotics
cennik.txt       12371  14/07/97 Cennik produktov U.S.Robotics
                                 & softwaru
dsvd-sp.txt       2359  20/12/95 Sportster Vi Faxmodem with DSVD
                                 (Digital Simultaneous Voice and
                                 Data)
isdn-rel.txt      7337  20/12/95 USRobotics ohlasil nove ISDN
                                 produkty
i-sp-rel.txt      5563  20/12/95 USRobotics ohlasil Sportster ISDN
i-cour.txt       12102  20/12/95 Courier I-modem with ISDN/V.34+
                                 (Analog/Digital modem)
i-sport.txt       9431  20/12/95 Sportster ISDN 128K - Sportster
                                 pre ISDN siet
i-award.txt       1433  20/12/95 Ocenenia pre Courier I-modem
faxappli.txt      9123  05/05/94 Zoznam niektorych faxovych programov
                                 beziacich na modemoch USR
pwrprt.txt        6144  05/05/94 Informacie o rychlom porte s chipom
                                 16550 - PowerPort
usr288k.txt       3335  05/05/94 Zakladne informacie o USR V.FAST
v34plus.txt      10112  20/12/95 Informacie o najnovsich modeloch
                                 USRobotics V.34+ (33.600)
vi-sport.txt      5313  20/12/95 Sportster Vi Faxmodem s hlasovymi
                                 funkciami (VoiceView)

  4 - usr upgrades & progs

bfax3 1.arj      27969  05/05/94 upgrade na BFAX 3.1 pre Worldport
                                 modemy
fontpath.arj      8260  05/05/94 oprava "Font Path" pre BLASTFAX 1.03
mskoff15.arj    267738  05/05/94 upgrade Modem Sharing Kit Off-site
                                 1.11 -> 1.5
mskotl15.arj    262319  05/05/94 upgrade Modem Sharing Kit On-the-Lan
                                 1.11 -> 1.5
psort.arj         8873  05/05/94 triedenie telefoneho zoznamu
                                 PHONE.BK (Worldport)
tcdemo.arj      586795  05/05/94 Total Control demostracny a ukazkovy
                                 program
bfp103.exe      360794  05/05/94 upgrade BLASTFAX 1.01 -> 1.03
code850.fnt       4096  05/05/94 fonty pre kodovu stranku 850
                                 (Latin2) pre WorldPort
dbf2lst.zip     100393  13/05/96 Konvertovaci program z formatu DBF
                                 do formatu LST (zoznam partnerov
                                 a ich telefonnych cisel v programe
                                 QuickLink)
hostqlnk.zip      5215  13/05/96 Slovenske menu pre host mod
                                 v programe QuickLink Message Center
sdl6-x2.zip     266713  09/10/97 SDL ver. 6 pre Courier - upgrade
                                 na x2
sdl cs3.zip     246126  29/11/95 SDL (czech & slovak) - release 3
                                 pre Courier V.34
sdl cs4.zip     243264  29/11/95 SDL ver. 4 - V.34+ pre Courier V.34
                                 (prenos az 33.600)
sdl cs5.zip     241622  22/08/96 SDL ver. 5 pre Courier - V.34+
                                 pre Courier
slov-gsm.zip    486192  13/05/96 Slovenske systemove hlasove subory
                                 pre QuickLink Message Center
spflshx2.zip    292494  09/10/97 SDL pre Sportster FLASH - upgrade
                                 na x2
usr95drv.zip     17300  16/01/97 "Drivery"(INF subory) pre modemy
                                 USRobotics & Windows 95 / NT 4.0
usrntdrv.zip     21085  16/01/97 "Drivery"(INF subory) pre modemy
                                 USRobotics & Windows NT 3.5

  5 - usr manualy

m2400wp.arj      69152  05/05/94 Manual pre modem WorldPort 2400
m2496wp.arj      81573  05/05/94 Manual pre modem WorldPort 2496
m9600wp.arj      69611  05/05/94 Manual pre modem WorldPort 9600
m144sprt.arj     87934  05/05/94 Manual pre modem Sportster 14400

  6 - demo programy

bpswin d.zip   1376380  11/05/96 Demonstracny program pre bezdoklado-
                                 vy platobny styk s bankou
                                 "BPS Komitent ver. 3.0 pre Windows"
bps demo.zip    247181  25/01/95 Demonstracny program pre bezdoklado-
                                 vy platobny styk s bankou
                                 "BPS Komitent ver. 2.0 pre MS-DOS"
term.zip         37493  13/02/95 TERM.EXE pre COM1-COM4

  32 - free archive

double.arj      129236  19/09/94 Vyuka anglictiny
dn.arj          321503  13/10/94 DOS Navigator - obdoba NC 4.0,
                                 no rozsirene s moznostou pouzivat
                                 viac okien, zabudovany Disk edit,
                                 DEC/HEX/BIN kalkulacka a mnoho inych
                                 veci
fut.arj         968442  18/10/94 hra ok
1705icon.rar    409974  19/09/94 Ikony pre Windows.
emulator.zip     57921  20/06/95 Themis
fox95.zip         9111  20/06/95 Themis
ufofix.zip       57738  12/12/94 Uprava ufa, len Disketova verzia
                                 - vadne mapy alien bases. :) cao
                                 - directly from microprose europe

                                                               Spyros