Your browser does not support scriptúvodtamlotručindreloaša

Sibiu

"Nemohol som uveriť vlastným očiam. Mesto, kde som sa ocitol, nevyzeralo ako mestá v Transylvánii, pretože nemalo ani rumunský, ani maďarský charakter: úzke uličky a staré štítové domy mi pripomenuly Norimberk."

Walter Starkie

Po príchode do polnočného Sibiu (nemecky Hermannstadt) sme sa rozložili v čakárni pre 1. triedu. Odtiaľ sme vyrážali na nočné prehliadky mesta, ktoré ohromuje tak svojou veľkosťou ako aj starobylosťou. Okrem celistvého jadra mesta tvoreného meštianskými domami ma zaujali evanjelická katedrála a radničná vež, obe zo 16 storočia. Asi tu bolo ozaj centrum prisťahovalcov z Nemecka. Keď začali upratovať čakáreň, presunuli sme sa do blízkej internetovej kaviarne, kde sme ako spravni závisláci kalili do skorého rána.

Pohodka v Sibiu na stanici

Vstupná hala hotela, kde sa Mája snažila
o jednej v noci zmeniť peniaze

Momentky zo starého
saského centra


späť | začiatok | pokračovanie

 šureanuspäťmapykomentáre


tam